Huisregels Techniek

Huisregels met betrekking tot theatertechniek in Theater Pand-P:

  1. Bediening van installaties: Alleen Pand-P personeel mag de theatertechnische installaties bedienen. In uitzonderlijke gevallen kan het hoofd techniek dienst een uitzondering maken na voldoende instructie of gebleken bekwaamheid uit het verleden.

  2. Veiligheid: Tijdens rigging-werkzaamheden mogen er geen personen op het toneel zijn. Bouwkundige constructies mogen niet worden aangepast voor riggingmateriaal. De hoogwerker of steiger mag alleen worden gebruikt/bediend door Pand-P personeel. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen (S3), gehoorbescherming en/of werkhandschoenen, zijn verplicht in situaties waarbij een risico kan ontstaan op letsel.

  3. Brandveiligheid: Decor- en zetstukken mogen niet brandbaar zijn. Decorstukken en doeken moeten brandvertragend zijn. Open vuur en pyrotechnische effecten zijn niet toegestaan.

  4. Vluchtwegen: Vluchtwegen en nooduitgangen moeten altijd vrijgehouden worden. Op en rond het toneel en bij de vluchtwegen moet een vrije omloop van minimaal 80 cm zijn.

  5. Algemeen: Het theater is alleen in bedrijf als bevoegd personeel aanwezig is. Het toneel is dan verboden voor onbevoegde personen. Uitzondering hierop zijn situaties waarin alleen werklicht wordt gebruikt.